Khuôn Trăng – No. 1986 Coffee

Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.