Location :  Quận 8

Interior Designed by Vietline Interior Design

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ mình trong dự án lần này !