Juno – BST ” Ngẫu hứng thời gian “

Art Director. Hiepleduc – Photo. Phú Đào – Stylist. Long Vu –  Assistant. Quang Huy

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.