Art Director. Vũ Nhật Đăng Khoa – Producer. Tiến Phúc

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Bùi

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.