Happy Innisfree Việt Nam’s 3rd Anniversary

Art Director. Vũ Nhật Đăng Khoa – Producer. Tiến Phúc

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Bùi, Thái Hoàng, Linh Nguyễn

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.