Location: Friendship tower, district 1, HCMC, VN.
Lead architects: Đoàn Sĩ Nguyên
Design team: Võ Thành Phát, Nguyễn Gia Hưng.
Visual team: Võ Ánh Ngọc.
Area: 200 sqm
Photographs: Phú Đào
Assistant. Nam Võ