MENU 25 MÓN TẾT NGON LẠ, TIỆN LỢI CỦA G KITCHE

Photo. Phú Đào

Stylist. HoangAnh Nguyễn

Assistant. Nam Bui ,Kim Hương ,Nam Võ, chị Thanh, My My
✍ Retouch. Truc Binh