Furla Collection

 Photo. Phú Đào – Stylist. Như Nguyễn, Thuận Võ  –  Assistant. Hạ Chi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.