? Thiết kế : Phi Bằng
? Photo : Phú Đào
? Stylist: Nam Võ