🖍 Thiết kế : Phi Bằng
📸 Photo : Phú Đào
🦾 Stylist: Nam Võ