Project Cheese Coffee
Location: Nguyễn Hồng Đào Street, Tân Bình District, HCMC, VN.
Lead architects: Đoàn Sĩ Nguyên
Design team: Trần Sơn Lâm, Võ Thành Phát, Hồ Gia Bảo.
Visual team: Võ Ánh Ngọc, Lê Hà Quang Huy.
Photo. Phú Đào.
Assistant. Nam Võ
FlyCam. Bảo Quy