MÂM CỖ TẾT CHAN CHỨA TÌNH THÂN!

🍻 Lamoi x Bia Hà Nội 🍻
Agency. Lift Digital
Production House. Lamoi
Art Director. Nhân Huỳnh