MÂM CỖ TẾT CHAN CHỨA TÌNH THÂN!

? Lamoi x Bia Hà Nội ?
Agency. Lift Digital
Production House. Lamoi
Art Director. Nhân Huỳnh